Čišćenje DPF Filtera

100% POVRAT EFIKASNOSTI FILTERA

MAKEDOGAS D.O.O Beograd se bavi poslovima Čišćenje DPF Filtera više od 7 god. na prostoru Srbije. Može da vam ponudi profesionalnu uslugu sa proverenim i atestiranim uređajima od renomiranih proizvodjača za koje smatramo da mogu da zadovolje i naše najzahtevnije klijente.

APSOLUTNO NAJPOVOLJNIJI

PLAĆANJE NA 12 MESEČNIH RATA

MAKEDOGAS SERVIS BEOGRAD

Čišćenje DPF Filtera

Ćišćenje DPF Filtera od čestice čađi

Mi smo profesionalni servis za regeneraciju DPF filtera za automobile i kamione koji uspešno posluje već dvanaest godina. Imamo najsavremenije mašine za čišćenje i regeneraciju DPF filtera po veoma povoljnim cenama čestice čađi. O kvalitetu naših usluga govori velika referentna lista zadovoljnih klijenata princip rada profesionalno čiščenje. Saznajte više o DPF-u kako biste doneli najbolju odluku za Vaše vozilo. pozivom na broj izduvnih gasova čestice čađi

Čišćenje dpf filtera visokim temperaturama Sama motorna vozila u određenoj meri vrše čišćenje dpf filtera princip rada . Prilikom razvijanja velike brzine izduvnih gasova  čestice čađi, temperature u izduvnom sistemu se povećava I dostiže potrebnu temepraturu za čišćenje svih nečistoća u filteru, ali usled nekog kočenja čistač dpf filtera  princip rada, smanjenja brzine, čišćenje dpf filtera se ostavlja na pola puta filteru čestica, ako se tako može reći. Zato se pristupa servisu I aktivnom čišćenju dpf filtera. Samo čišćenje se vrši uz visoku temperature, oko 500 stepeni profesionalno čiščenje, koja je u stanju da apsolutno sve čestice čađi I svih ostalih nakupljenih nečistoća spali čišćenje dpfa, te se sve one pretvaraju u pepeo princip rada, što je I potrebno kako bi se dpf filter sasvim očistio aktivna regeneracija. Dalje se pepeo od svih nečistoća veoma lako izbacuje dpf zaprljan, a dpf filter ostaje sasvim čist I spreman za povratak u kućište broju obrtaja, te za novo skupljanje nečistoća štampom rezultata I njihovog sprečavanja da dospeju u vazduh aktivna regeneracijafilteru česticadpf zaprljan.

Čišćenje dpf filtera kiselinama Kako se radi o nečistoći koja se zadržava u filteru, možda bi bilo logično te nečistoće očistiti kiselinom dpf zaprljan. Međutim, kao ni prethodni način, ovo nije način čišćenja dpf filtera koji je nešto trajniji, a osim toga, dolazi I do određenih oštećenja koja mogu biti sasvim trajna egr ventila princip rada. Čišćenjem dpf filtera kiselinom dešava se to da se između filtera I samog katalizatora stvara jedna smesa koja je najviše nalik blatu proces čišćenja, što dalje sprečava normalno I stopostotno funkcionisanje filtera čišćenja dpf filtera, te na kraju dovodi do trajnog kvara broju obrtaja, zbog čega nije ni ovo najbolji način čišćenja dpf filtera i   egr ventila.

Dpf filter služi da se sve čestice čađi čišćenja dpf filtera, nečistoće dpf zaprljan, zadržavaju u njemu, te smanjuju čak I do 80% emisije izduvnih štetnih gasova. Stariji modeli motornih vozila imaju u kućištu samo dpf filter, dok je kod novijih modela turbo dizel EURO 4 I viših nivoa proces čišćenja, dpf filter u kućištu zajedno sa katalizatorom koji mnogo uspešnije deluje na sakupljanje svih nečistoća čistač dpf filtera. Kako se vremenom nečistoće skupljaju, tako je potrebno I redovno čišćenje dpf filtera, koje automobili ostala motorna vozila u određenoj meri vrše I sama dpf filteri, ali to nije dovoljno, zbog čega je potrebna I aktivna regeneracija egr ventila, odnosno, aktivno čišćenje dpf filtera. Postoji nekoliko načina na koje sa dpf filteri mogu čistiti, a ovo su neki od njih, predstavljeni kroz to kako čiste I kroz njihove najveće mane. Za više informacija posetite sajt https://www.dpffilteri.rs/ Čišćenje dpf filtera jakim mlazom vode Česti su pokušaji čišćenja dpf filtera jakim mlazom vode filtera čestica. Međutim, budući da su dpf filteri naizmenično zatvoreni, puštanjem veoma jakog mlaza vode dovodi do trajnih oštećenja, koja ubrzo stvaraju potrebu za zamenim filtera. Sama zamena filtera je jedan od najvećih troškova koji može da vam se dogodi, zbog čega je potreban redovan servis dpf filtera motornog ulja. Osim toga, čišćenje jakim mlazom vode filter će biti čist neki kraći period dpf filteri, posle čega se javlja potreba za ponovnim čišćenjem partikularnog filtera  dizel gorivo štampom rezultata.

Zakonom koji je na snagu stupio 2009 motornog ulja. godine princip rada, propisano je da dizel motorna vozila regeneracija filtera ne mogu da budu bez dpf filtera. Kako je počelo u većoj meri da se brine o ekološkoj svesti, tako je počelo da se obraća više pažnje I na sve izduvne gasove motornih vozila motorna ulja, koji u velikoj meri oštećuju našu okolinu evropske unije, ali i zemljinu atmosferu u potpunosti dpf zaprljan.

Kakve vrste čišćenja dpf filtera postoje I kako odabrati pravi način filtera čestica?

 • Simulator za ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni M-03 aktivna regeneracija
 • Tester reglera automobila i motocikala TR-1čistač dpf filtera
 • Kontakt filteru čestica

ultrazvučne kade, mašine za čišćenje DPF filtera, deterdženti za ultrazvučne kade, povoljno i proizvedeno u Srbiji motorna uljaživotni vek fap filtera.

Ultrazvune kade i ultrazvune kadice 

Ukoliko imate predlog za razvoj nekog uređaja koji bi Vam koristio u svakodnevnom radu životni vek , a radi se o uređaju koji ne možete kupiti na tržištu, videli ste ga negde, ili je njegova cena jako visoka, predložite nam razvoj istog motornog ulja

Ukoliko je ultrazvučna kada opremljena slabijim generatorom, biće Vam potrebno znatno više vremena za pranje predmeta, te se na taj način troše radni resursi ultrazvučne kade štampom rezultata.

Stariji modeli motornih vozila imaju u kućištu samo dpf filter evropske unije, dok je kod novijih modela turbo dizel EURO 4 I viših nivoa, dpf filter u kućištu zajedno sa katalizatorom koji mnogo uspešnije deluje na sakupljanje svih nečistoća filter prilikom.

DPF – Diesel Particulate Filter keramičkog saća, the designation FAP (French – Filters á particules, English Filter Antipollution) is used – an essential component built into the exhaust system of a diesel engine, whose task is to remove particulate matter and soot from the exhaust gases, which go into the atmosphere and pollute the environment filtera čestica.

Samo čišćenje se vrši uz visoku temperature dizel gorivo, oko 500 stepeni, koja je u stanju da apsolutno sve čestice čađi I svih ostalih nakupljenih nečistoća spali, te se sve one pretvaraju u pepeo, što je I potrebno kako bi se dpf filter sasvim očistio partikularnog filtera.

Samo čišćenje se vrši uz visoku temperature, oko 500 stepeni, koja je u stanju da apsolutno sve čestice čađi I svih ostalih nakupljenih nečistoća spali filter prilikom, te se sve one pretvaraju u pepeo, što je I potrebno kako bi se dpf filter sasvim očistio čestica ćađi.

Međutim partikularnog filtera, kao ni prethodni način regeneracija filtera, ovo nije način čišćenja dpf filtera koji je nešto trajniji, a osim toga, dolazi I do određenih oštećenja koja mogu biti sasvim trajna keramičkog saća. Čišćenjem dpf filtera kiselinom dešava se to da se između filtera I samog katalizatora stvara jedna smesa koja je najviše nalik blatu, što dalje sprečava normalno I stopostotno funkcionisanje filtera, te na kraju dovodi do trajnog kvara regeneracija filtera, zbog čega nije ni ovo najbolji način čišćenja dpf filtera. Čišćenje dpf filtera visokim temperaturama dizel gorivo Sama motorna vozila u određenoj meri vrše čišćenje dpf filtera, fap filtera.

Uređaje možemo podeliti u tri kategorije: testere čestica ćađi – uređaje za testiranje; simulatore – uređaje za pobudu prilikom ultrazvučnog čišćenja, mašine za hidrodonamičko čišćenje DPF filtera evropske unije.

Uređaje možemo podeliti u tri kategorije: testere – uređaje za testiranje; simulatore – uređaje za pobudu prilikom ultrazvučnog čišćenja, mašine za hidrodonamičko čišćenje DPF filtera.

Kako se vremenom nečistoće skupljaju, tako je potrebno I redovno čišćenje dpf filtera, koje automobili ostala motorna vozila u određenoj meri vrše I sama, ali to nije dovoljno, zbog čega je potrebna I aktivna regeneracija, odnosno, aktivno čišćenje dpf filtera.

U toku je razvoj sledećih uređaja: uređaj za hidronimačko čišćenje DPF filtera kamiona i građevinskih mašina; tester senzora pritiska common rail diesel sistema; tester senzora pozicije EGR (Exaust Gas Recirculation) ventila; tester bobina novije generacije; simulator za ultrazvučno čišćenje EGR (Exaust Gas Recirculation) ventila i ultrazvučni uređaj za dezinfekciju sistema za klimatizaciju automobila.

Simulatori su sledeći uređaji: simulator za ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni M02; simulator za ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni M03; simulator za ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni M04 i simulator za ultrazvučno čišćenje regulatora pritiska common rail diesel sistema CR-1 čišćenja dpf filtera.

magnetnih ventila automatskih menjača ATSV A-1 Detaljnije Univerzalna magistrala za testiranje benzinskih dizni UNRA M3 Detaljnije USLUGE Čišćenje DPF filtera Detaljnije Uslužno testiranje i ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni – injectora Detaljnije Ultrazvučne kade – popravka i remont Detaljnije Ultrazvučne kade i ultrazvučne kadice Vabsonic Niš – prednosti Ultrazvučne kade i ultrazvučne kadice su složeni i tehnološko zahtevni uređaji.

dizni M-04 Detaljnije Tester reglera automobila i motocikala TR-1 Detaljnije Tester lambda sondi i MAF senzora Detaljnije Simulator za ultrazvučno čišćenje regulatora pritiska common rail diesel CR-1 Detaljnije Aktuator za testiranje i ultrazvučno čišćenje el.

Simulator za ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni M-03 Simulator za ultrazvučno čišćenje benz.

magnetnih ventila automatskih menjača ATSV A-1 Univerzalna magistrala za testiranje benzinskih dizni UNRA M3 USLUGE Čišćenje DPF filtera Uslužno testiranje aktivna regeneracija i ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni – injectora Ultrazvučne kade – popravka i remont Ultrazvučno pranje predmeta ULTRAZVUČNE KADE – korisne informacije Namena i naziv ultrazvučne kade i ultrazvučne kadice Princip rada ultrazvučne kade i ultrazvučne kadice Prednosti primene ultrazvučne kade i ultrazvučne kadice ULTRAZVUČNE KADE Ultrazvučna kada 1,5L S Detaljnije Ultrazvučna kada 1,5l SH Detaljnije Ultrazvučna kada 2L SH Detaljnije Ultrazvučna kada 3L S Detaljnije Ultrazvučna kada 3L D Detaljnije Ultrazvučna kada 4L DD Detaljnije Ultrazvučna kada 6L DD Detaljnije Ultrazvučna kada 6L T Detaljnije Ultrazvučna kada 8L T Detaljnije Ultrazvučna kada 10L P Detaljnije Ultrazvučna kada 12L H Detaljnije Ultrazvučna kada čistač dpf filtera  18L Detaljnije Ultrazvučna kada 28L Detaljnije Ultrazvučna kada 24L specijalne namene Detaljnije Ultrazvučna kada za čišćenje DPF – specijalna Detaljnije Ultrazvučna kada industrijska 90 litara Detaljnije MAŠINE i DETERDŽENTI ZA ČIŠĆENJE DPF FILTERA Mašina za čišćenje DPF filtera HDC V24 Detaljnije Ultrasonic DPFcleaner – za ultrazvučno pranje DPF Detaljnije DPF FLASH VABcleaner za mašinsko pranje DPF filtera filter prilikom Detaljnije DETERDŽENTI ZA ULTRAZVUČNE KADE I ULTRAZVUČNE KADICE INcleaner – za ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni Detaljnije DURcleaner – za ultrazvučno pranje delova Detaljnije GScleaner – koncentrat za čistač dpf ultrazvučno čišćenje nakita Detaljnije PCBcleaner koncentrat za ultrazvučno pranje štampanih pločica Detaljnije CALcleaner za ultrazvučno uklanjanje kalcijum karbonata – kamenca Detaljnije ROTO VAB cleaner keramičkog saća za čišćenje i odmašćivanje delova motora u rotacionim uređajima i kadama za pranje vodom pod pritiskom Detaljnije UREĐAJI ZA AUTO SERVISE dpf filteri  Tester i ultrazvučni čistač benzinskih dizni injectora PS 19 Detaljnije Simulator za ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni M-02 Detaljnije Simulator za ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni M-03 Detaljnije motorna ulja Simulator za ultrazvučno čišćenje benz filteru čestica.

dizni M-04 Tester reglera automobila i motocikala  princip rada  TR-1 Tester lambda sondi i MAF senzora Simulator za ultrazvučno čišćenje regulatora pritiska common rail diesel CR-1 Aktuator za testiranje i ultrazvučno čišćenje el fap filtera.

SERTIFIKOVANI SERVIS

ČIŠĆENJE DPF FILTERA JEDINSTVENOM HEMIJSKO MEHANIČKOM METODOM PO NAJPOVOLJNIJIM CENAMA


0

USPEŠNIH UGRADNJI


0

USPEŠNIH POPRAVKI


0

GODINA POSTOJANJA

UKOLIKO NISTE U MOGUĆNOSTI DA NAM DONESETE DPF FILTER, ZA BEOGRAD I BLIŽU OKOLINU VRŠIMO BESPLATNO PREUZIMANJE I DOSTAVU.


profesionalni pristup montaži,demontaži i čišćenju dpf filtera

 • Minimalno vreme čišćenja – od 30 do 120minuta
 • Bez sečenja i varenja – bez problema sa ponovnom ugradnjom i curenjem gasova
 • 100% bezbedna metoda čišćenja Vašeg filtera
 • Fabrički parametri nakon čišćenja
 • Test zaprljanosti pre čišćenja i test čistoće nakon pranja sa štampom rezultata
 • Sertifikovan metod čišćenja
 •  

čišćenje dpf filtera

ČIŠĆENJE DPF FILTERA JEDINSTVENOM HEMIJSKO MEHANIČKOM METODOM PO NAJPOVOLJNIJIM CENAMA

ciscenje dpf filtera cena


Proces čišćenja dpf filtera

 • Vizuelna inspekcija i snimanje unutrašnjosti filtera
 • Test zapljanosti sa štampom rezultata
 • Čišćenje DPF-a
 • Sušenje
 • Test čistoće filtera sa štampom rezultata
 • Pakovanje i otprema

Čišćenje DPF Filtera

ciscenje dpf filtera cena


ciscenje dpf filtera beograd

Moguće greške usled nestručno Izvedenog procesa čišćenja

 • Kvar turbokompresora
 • Turbo rupu – kašnjenje snage motora na manjim obrtajima
 • Smanjenje snage motora
 • Visoku temperaturu izduvnih gasova
 • Povećanje toksičnosti gasova
 • Smanjenje dugotrajnosti motora

NUDIMO POSEBNE POGODNOSTI I SARADNJU ZA AUTO SERVISE I AUTO PLACEVE


POSLOVNA SARADNJA

Pozivamo sve vlasnike Auto Servisa i Auto Placeva da nas Kontaktiraju i sa nama obezbede Poslovnu Saradnju uz POSEBNE POGODNOSTI !!!


SERTIFIKOVANI AUTO GAS SERVIS BEOGRAD - Ugradnja Plina - Ugradnja TNG Auto Gasa - Ugradnja Metana

obavezno proveriti

Pre početka izvođenja radova naš serviser obavezno prvo utvrdi:

 • ZAPREMINU MOTORA
 • SNAGU MOTORA
 • ISPRAVNOST MOTORA
 • VIZUELNA INSPEKCIJA I SNIMANJE UNUTRAŠNJOSTI FILTERA
 • TEST ZAPALJIVOSTI SA ŠTAMPOM REZULTATA

servis turbina


Play Video

MAKEDOGAS SERVIS BEOGRAD


Godina sa Vama

 • MI SMO SERTIFIKOVANI SERVIS POSLUJEMO VEĆ 19 GODINA
 • PREKO 8250 USPEŠNIH UGRADNJI 
 • OD KONKURENATA NAS IZDVAJA NAJPOVOLJNIJA CENA U SRBIJI
 • 9 GODIŠNJA GARANCIJA NA IZVEDENE RADOVE
 • 100% ORIGINALNI SERTIFIKOVANI ELEMENTI 
 • NAŠI MAJSTORI POSEDUJU NAJPRIZNATIJE SVETSKE SERTIFIKATE U INDUSTRIJI

Kontaktirajte Nas

Lokacija

Smederevski put 22e
11000 Beograd, Zvezdara

Kontakt

Email:

autogasservis1@gmail.com

Our Hours

MON-FRI 08:00 – 19:00

SAT-SUN 08:00 – 14:00