DEKARBONIZACIJA
MOTORA

TRENUTNO POVEĆANJE PERFORMANSI

MAKEDOGAS SERVIS BEOGRAD se bavi Servisom Automobila više od 19 god. na prostoru Srbije. Možemo da vam ponudi profesionalnu uslugu dekarbonizacije motora sa proverenim i atestiranim uređajima od renomiranih proizvodjača za koje smatramo da mogu da zadovolje i naše najzahtevnije klijente.

I DO 20% MANJA POTROŠNJA GORIVA

MAKEDOGAS SERVIS BEOGRAD

SERTIFIKOVANI SERVIS

PRODUŽEN VEK TRAJANJA MOTORA


profesionalni pristup PROCESU DEKARBONIZACIJE MOTORA

 • Bolje sagorevanje i manja potrošnja goriva

 • Produžen vek trajanja motora

 • Odgušenje DPF Filtera i katalizatora

 • Povećava snagu motora uz mirniji rad motora

 • Smanjena potrošnja ulja

 • Bolji odziv na dodavanje gasa

 • Znatno umanjena emisija štetnih gasova

 • Čistija turbina, usisna grana, DPF, EGR, senzori, motorno ulje i filteri…

Dekarbonizacija motora vodonikom

POVEĆAN OBRTNI MOMENAT

NAJNOVIJI SISTEM POVEĆANOG PROTOKA VODONIKA


Proces DEKARBONIZACIJE MOTORA

 • HHO® gas se dovodi u usis vazduha motora. Tačni parametri motora vozila unose se u program primene, koji će izračunati tačnu potrebnu količinu gasa i vreme potrebno za najbolji efekat čišćenja za svaki specifični motor koji treba da se obradi.
 • Aplikacija HHO® odbrojaće postavljeno vreme obrade i obavestiće vas kada se proces odguljivanja završi.
 • Aplikacija HHO® prikuplja i analizira efekat čišćenja koji poboljšava podatke o vozilu.

dekarbonizacija motora i čišćenje motora

I DO 20% SMANJENA POTROŠNJA GORIVA

GOTOVO ZA 20 MINUTA

Proces dekarbonizacije motora

DEKARBONIZACIJA MOTORA

25

 •  

DEKARBONIZACIJA MOTORA

42


 • UZ SVAKO ČIŠĆENJE DPF FILTERA GRATIS TRETMAN DEKARBONIZACIJE MOTORA

Popularno

DEKARBONIZACIJA MOTORA

150 – 230


 • DEKARBONIZACIJA + KOMPLET TRETMAN IZDUVNE GRANE

STVARANJE ZAŠTITNOG SLOJA UNUTAR MOTORA


Servis Turbine

Moguće greške usled nestručno Izvedenog procesa DEKARBONIZACIJE Motora!!!

 • Kašnjenje snage motora na manjim obrtajima
 • Smanjenje snage motora
 • Visoku temperaturu izduvnih gasova
 • Povećanje toksičnosti gasova
 • Smanjenje dugotrajnosti motora

PROVERITE ZAŠTO SMO NAJBOLJI!!!


POSLOVNA SARADNJA

Pozivamo sve vlasnike Auto Servisa i Auto Placeva da nas Kontaktiraju i sa nama obezbede Poslovnu Saradnju uz POSEBNE POGODNOSTI !!!

100% ZADOVOLJNI KUPCI


Remont Turbine Servis Turbine

Naslov Ovde

NAPOMENA:  Ovlašćena lica TURBO SERVISA  u slučaju montaže turbine u drugom servisu, skreću pažnju da se pod obavezno provere i očiste sledeće komponente:

 •  intercooler i ostali vodovi za visok prtisak
 • odlivni vod ulja od turbine do kartera
 • ako se primeti talog obavezno je oprati i srediti karter ulja
 • Ovo se mora ispoštovati do detalja kako bi Vam GARANCIJA bila validna.

Obrada (dekarbonizacija) motorom HHO je postupak / postupak ubrizgavanja određene količine HHO gasa u usis motora, koji radi u datom režimu, svrha je podsticanje komprimovanog prostora i atmosfere u izduvnom sistemu, gde se naslage ugljenika komprimuju Raspadaju se u svemiru i izduvnom sistemu. Termin „dekarburizacija“ potiče iz engleskog jezika (ugljenik = ugljenik) i označava negativnu karbonizaciju predstavljenu jedinjenjem DE-CARBONIS (Z) ATION. Ispravniji izraz u našem jeziku je karbonizacija. Pored toga, na engleskom jeziku postoji naziv Decarbonization Carbon Cleaning, što se može prevesti kao karbonska čistač-čađi.

Prvo se svi važni parametri vozila unose u kontrolnu tablu (Android aplikacija). Zatim, u poređenju sa prethodnim iskustvom na sličnim vozilima, algoritam izračunava najbolji način rada opreme kako bi se postigli najbolji rezultati čišćenja. Tada motor počinje da proizvodi određenu količinu i kvalitet gasa, koji se meša sa vazduhom u usisnom kolektoru, prolazi kroz cilindar i izduvni sistem, gde uglavnom učestvuje u sagorevanju. Vodonik se kombinuje sa ugljenikom na putu do visoke temperature, tako da će u 20.000 sagorevanja, sve dok se nastavi prosečan tretman, razlagati tvrdoglave naslage ugljenika.

Povremena obrada motora gasom H2E u okviru proverenih parametara (količina gasa H2E, trajanje procesa i režim rada motora tokom procesa) nikada neće biti štetna za motor.
Obrada H2E može samo produžiti radni vek SUS motora. Ovo je naročito tačno ako se redovno koristi kao preventivna mera. Tokom rada vozila performanse se održavaju, pa motor koji bi otkazao nakon stotina hiljada kilometara i dalje može normalno da radi, zahvaljujući preventivnom tretmanu motora na svakih 10.000 do 30.000 kilometara.

Ako se redovno tretira, motor se može zaštititi od nakupljanja čađi, jer će u suprotnom početne naslage pospešiti loše sagorevanje i proizvesti više dima. Redovno čišćenje je korisnije od kompresovanog prostora.U kompresovanom prostoru pušenje će uticati na radni vek periferne opreme motora.

Naš sistem za čišćenje efikasan je na svim motorima, bez obzira na vrstu fosilnog goriva. Jedinstvena baza podataka sa centralizovanim skladištenjem podataka razlikuje nas od ostalih proizvođača mašina i zajedno sa našim sistemom je prva mašina na svetu. Na osnovu dosadašnje kompletnosti centralne baze podataka, možemo sa sigurnošću reći da imamo vrlo dobre rezultate na većini vozila koja se mogu naći na našim putevima sa različitim pogonskim sistemima. Zahvaljujući tome, kupci ne moraju da brinu, jer imamo iskustva u radu sa istim ili vrlo sličnim vozilima i znamo efekte koje dekarbonizacija motora ima na određeno vozilo sa određenom vrstom pogonskog sklopa.

Dekarburizacija H2E mašina može se izvršiti na svim vrstama motora. Postupak dekarbonizacije se može izvesti na dizel i benzinskim motorima (sa ili bez ugradnje prirodnog gasa ili upotrebe tečnog prirodnog gasa-metana CNG).

Obrada H2E neće negativno uticati na mlaznicu. Na primer, za motore koji direktno ubrizgavaju gorivo u cilindre, H2E razgrađuje naslage na vrhu mlaznice, što će imati pozitivan efekat na pravilno ubrizgavanje. Računar će povratiti tačnije vrednosti i omogućiti sistemu da radi tako da efikasnost motora može smanjiti potrošnju goriva, jer ga grubo govoreći neće trošiti.

Upotreba H2E za čišćenje motora ne smanjuje kompresiju u automobilu, već povećava kompresiju. Naslage ugljenika samo će ometati pravilno zaptivanje. Dizajn klipnog prstena izaziva njegov pritisak (kompresiju) da ga potisne prema zidu cilindra. Njihovo uklanjanje rezultiraće samo povećanom kompresijom. Ako mislite da je sam motor u ozbiljnom stanju, to može prouzrokovati probleme sa kompresijom.Naravno, preporučujemo vam da prvo održite i popravite određene delove ispravnog motora, a zatim izvršite proceduru uklanjanja ugljika.

Da, čak i za ovaj tip dizel motora, to se posebno preporučuje.
S obzirom na to da su vozila sa mehaničkim pumpama visokog pritiska zastarela i prešla su mnogo kilometara, toplo se preporučuje da se motor ažurira. Ovde pomenuto ažuriranje motora odnosi se na uklanjanje naslaga koje su se akumulirale na izduvnim kolektorima, sedištima ventila i ostalim delovima motora tokom godina.

Ne, dekarbonizacija ne može očistiti usisni razvodnik, ali se posle njega naslage u ovom delu akumuliraju i smanjuju emisije izduvnih gasova. Naslage u usisnom kolektoru predstavljaju ozbiljan problem za pravilan rad motora. Novije generacije motora imaju različite krugove koji vraćaju izduvne gasove i uljne pare u usisni kolektor. Za to se koristi EGR ventil koji vraća izduvne gasove iz izduvnog kolektora u usisni kolektor i tako omogućava da motor bude ekološki efikasniji, ali i lakše zagreva usisni vazduh, radi boljeg sagorevanja prilikom pokretanja i pokretanja motora u prvih nekoliko minuta.
Proizvođači vozila su uveli EGR kako bi ispunio stroge ekološke standarde, jer se neki izduvni gasovi recikliraju i vraćaju u usisni kolektor motora, a time i nazad u cilindre i ciklus motora. Dodatni problem ovde predstavlja ulje iz neispravne turbine koja ide na usis. 

H2E® gas se kombinuje sa tvrdokornim naslagama ugljenika, čime ih omekšava i delimično uklanja. Tokom vožnje, samo protok vazduha kroz usisni kolektor pomera naslage na manje dosadna mesta. Zaključak je da usisni razvodnik neće biti poliran nakon razguljivanja gasom H2E, već će vazduh lakše doći do prostora kompresije. 

 

Depozit se ne može ukloniti dekarburizacijom motora, ali se pojava naslaga može sprečiti tamo gde se dogodi i smanji.
Razlog nakupljanja ulja u samom motoru, cevima za ulje i cevima za ulje je loše sagorevanje. Zbog toga se naslage nepotpunog i inferiornog goriva za sagorevanje zadržavaju na klipnjači kroz čahuru, pa se uljni prsten klipnjače i nusproizvodi slabog sagorevanja pri pomeranju klipa gore-dole usisavaju u karter i dalje distribuiraju do celokupnog ulja pomoću pumpe za ulje.

To može dovesti do stvaranja akumulacije ulja, što može dovesti do oštećenja motora. Efikasnije sagorevanje goriva u samom cilindru, bez ostataka i nepotpunog sagorevanja, čime se postiže visoka efikasnost motora. Ovo značajno smanjuje stvaranje naslaga ugljenika i naslaga čađe u zidu cilindra, a te naslage u manjoj meri ulaze u motorno ulje i cevovode za naftu, sprečavajući tako blokadu i oštećenje motora.

U slučaju dekarbonizacije H2E, ovaj rizik ne postoji.
Naime, međuhladnjak nema kontakt sa izduvnim gasovima, kao ni kompresorski deo turbine. Turbinski deo turbine je deo izduvnog sistema gde, uz ispravan postupak dekarbonizacije, nije moguće ostaviti čestice čađi nakon čišćenja.
Pravilnim postupkom sa odgovarajućom količinom i kvalitetom gasa kao aditiva u sagorevanju osnovnog goriva – talozi prelaze u gasovito stanje, a ispravan postupak dekarbonizacije pozitivno deluje na ceo izduvni sistem. Direktno – vezivanjem gasa H2E za slojeve uglja, a indirektno i značajnim smanjenjem emisije čestica koje zagađuju turbinu nakon čišćenja, jer u prostoru za kompresiju gas H2E samo počinje da reaguje, tj. Da veže čađu, čađu i čestice ugljenika na visokim temperaturama i tokom sagorevanja, zahvaljujući zašto se čitav proces odvija u komori za sagorevanje. Zbog toga nema „povratka“ vodonika u usisni razvodnik motora.

Nusproizvod sagorevanja u samom komprimovanom prostoru je pregrejana para. Pregrejana para povećaće vlažnost izduvnih gasova, uzrokujući rastvaranje čađi, čađi i naslaga ugljenika iz turbine, geometrije, lopatica, kućišta i sigurnosnog ventila. Indirektno nakon tretmana, emisije čestica koje zagađuju turbinu i njeni dinamički i statički elementi su značajno smanjene.

Veliko ubrzanje, srednje ubrzanje, jači odziv gasa, veća maksimalna brzina, tiši rad motora, manje vibracija, lakši start prvog dana, manje izduvnih gasova kabine, manje habanja, Duži životni vek komponenata pokazao je uspeh programa. Duži servisni intervali, niži operativni troškovi. Ako je motor prljav, ovi pozitivni efekti će biti izraženiji, a zvuk motora može se videti tokom vožnje na kratke relacije (nakon obrade).

Ne, jer je H2E u gasovitom stanju.
H2E u kontaktu sa naslagama čađi (ugljenik) podstiče reakciju koja pretvara ugljenik u ugljovodonike, a ova reakcija se javlja i u česticama akumuliranim u samom DPF. Gas se ne može zadržati u DPF-u ni na koji način, jer to više nisu čestice.
H2E® gas se ispušta kao nusproizvod u kompresioni prostor nakon sagorevanja, povećavajući time vlažnost izduvnih gasova, rastvarajući tako izduvne gasove, dimne gasove, čađu i prašinu u izduvnom kolektoru i EGR ventilu, katalitičkom pretvaraču, DP filteru itd. Ležišta ugljenika. Periferne jedinice. Ostali delovi izduvnog sistema, poput senzora diferencijalnog pritiska, lambda sonde …

Ne, jer dekarbonizacija nema nikakve veze sa održavanjem vozila.
Trenutak kada izvršite postupak dekarbonizacije nema nikakve veze sa intervalom održavanja vozila. Stoga se uklanjanje karburatora motora može izvršiti neposredno nakon ili pre održavanja. Nakon procesa dekarburizacije nema potrebe za obavljanjem drugih usluga, poput zamene filtera i ulja ili drugih delova, jer ih ugljovodonici neće kontaminirati tokom transporta.

Možete ponoviti tretman kad god je to potrebno, jer postupak dekarburizacije neće oštetiti motor. naprotiv!
Imajte na umu da ovaj postupak uklanja čađu iz motora automobila (koja će se definitivno nakupljati tokom vremena) – odluka o vremenskom intervalu za ponavljanje ovog postupka u potpunosti zavisi od vlasnika automobila.

U zavisnosti od kilometraže i količine nagomilane čađi, ovaj postupak se može ponoviti ubrzo po prvi put kako bi se postigao efikasniji efekat. S druge strane, proces se može izvršiti jednom, a ne ponovo.
Ali, kao što smo videli u rezultatima ovog procesa – prema našem istraživanju, u zavisnosti od tipa motora, mora se ponoviti u određenom intervalu. Za dizel motore interval je oko 10 000 km, za benzinske motore je oko 20 000 km, a za motore koji za pogon koriste TNG ili CNG, oko 30 000 km je idealna kilometraža za ponovljeni tretman.

Na osnovu količine čađi u motoru, neki kupci su odlučili da izvrše drugi tretman ubrzo nakon prvog tretmana, a zatim su primetili da se performanse automobila znatno razlikuju. S druge strane, možete planirati da se dekarbonizujete jednom godišnje (na primer) kako biste kontinuirano praznili naslage u motoru.

Prema iskustvu kupca, da, ali odgovor na ovo pitanje zapravo zavisi od mnogih faktora za svakog kupca i automobil.

Efikasnost motora će se polako smanjivati s vremenom, ali će se definitivno smanjivati (obično u zavisnosti od tipa motora, održavanja i uslova rada). Naslage na motoru direktno utiču na pravilnu promenu radnih supstanci (protok vazduha, smeša goriva i izduvni gas) i na kvalitet goriva ubrizganog direktno u motor. Pravilno odvođenje toplote, povećano trenje, smanjeni prostor kompresije i loše zaptivanje ventila indirektno će uticati na performanse motora. Teško je tačno izračunati.
Povratne informacije nakon razguljivanja prvo se ogledaju u značajnom smanjenju štetnih izduvnih gasova (CO, HC, NOk, itd.), Ali jednostavna analiza jasno pokazuje da je oporavak efikasnosti bliži fabričkim parametrima.

Stoga je smanjenje potrošnje energije neizbežan rezultat poboljšanja efikasnosti motora, ali između njih postoji mnogo promenljivih. Polazeći od stila vožnje, kada automobil „postane bolji“ (kako je rekao sam kupac), on prirodno postaje agresivniji.

Većina intervjuisanih kupaca koji su se lečili H2E smanjili su potrošnju za 8% ili više, ali tačno merenje potrošnje ostaje kontroverzno. Kada smo dodali da je bilo teško dva puta ponoviti testni uslov, ušli smo u začarani krug, svi koji su pokušali da izmere potrošnju znaju … iz tog razloga je teško garantovati i predvideti ovaj rezultat, ali logično je da troši Količina i performanse biće bliži fabrici.

servis turbina


Play Video

MAKEDOGAS SERVIS BEOGRAD


Godina sa Vama

 • MI SMO SERTIFIKOVANI SERVIS POSLUJEMO VEĆ 19 GODINA
 • PREKO 8250 USPEŠNIH UGRADNJI 
 • OD KONKURENATA NAS IZDVAJA NAJPOVOLJNIJA CENA U SRBIJI
 • 9 GODIŠNJA GARANCIJA NA IZVEDENE RADOVE
 • 100% ORIGINALNI SERTIFIKOVANI ELEMENTI 
 • NAŠI MAJSTORI POSEDUJU NAJPRIZNATIJE SVETSKE SERTIFIKATE U INDUSTRIJI

Kontaktirajte Nas

Lokacija

Smederevski put 22e
11000 Beograd, Zvezdara

Kontakt

Email:

autogasservis1@gmail.com

RAdno Vreme

PON-SUB 08:00 – 17:00

Subotom se isključivo završavaju radovi započeti tokom radne nedelje